סך הכל 0.00 ₪
0
X

בית חם

תודופלקס -תגשימו חלום, תודו לנו אח"כ
סך הכל 0.00 ₪
0
X

תקנון ההגרלה:
ע"פ פסק הרבנים מצווה לתרום מכספי מעשר | הזוכה בדופלקס והזוכים בהגרלות הביניים יקבלו הודעה טלפונית באופן אישי בנוסף לפרסום בעיתונות | חלק מהתמונות וההדמיות להמחשה בלבד | הזכויות אינם כוללים הובלה והרכבה, אינם ניתנים להחלפה ואין לנו אחריות על טיבם | ההגרלות נערכות בפיקוחם ובהכוונתם של רבני הארגון ועורך הדין ישראל ענדען והם אלו שיכריעו בכל ספק ועניין | כל ההגרלות, הזכייה והתנאים הינם בכפוף לתקנון המלא הנמצא במשרדי העו"ד עורך ההגרלה | הזכייה בדירה מחויבת במס כחוק | לא ניתן להעביר את הזכייה לאחר | ניתן לממש את הזכייה עד 30 יום מיום ההגרלה |